Cita

Desear la amistad es un gran error. La amistad debe ser un goce gratuito, como los que proporcionan el arte o la vida.

Amistad

En otros idiomas

CA

Voler una amistat és un gran error. L'amistat ha de ser una alegria gratuïta, com les que ofereix l'art o la vida.

FR

Désirer l'amitié est une grande faute. L'amitié doit être une joie gratuite comme celles que donne l'art, ou la vie.