Cita

La primera víctima de la guerra es la verdad.

Guerra

Comentario

Original en inglés: The first casualty when war comes, is truth. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1581000/1581455.stm