Cita

El acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razón.

Libertad

En otros idiomas

CA

L'acte de desobediència, com a acte de llibertat, és el principi de la raó.